Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W związku z nawałnicą. Wizyta Wojewody Klęczara w Wolbromiu

Główna treść

W związku z nawałnicą. Wizyta Wojewody Klęczara w Wolbromiu

Aktualizacja 15.07. 2024

Superkomórka burzowa z ulewnym deszczem, silnym wiatrem oraz gradem, która 8 lipca około 18:00 przechodziła przez Wolbrom i okolice wyrządziła wiele szkód. Połamane zostały drzewa, uszkodzone auta i dachy, wystąpiły lokalne podtopienia. Rwące potoki płynące ulicami oraz towarzyszący zimowy krajobraz za sprawą olbrzymiego opadu gradu sprawił, że miasto w ciągu zaledwie 15-20 minut zostało sparaliżowane. Gmina Wolbrom liczy straty po gradowej nawałnicy.

Choć finansowych szacunków strat jeszcze nie ma, te mogą okazać się dość znaczne.

Do szacowania strat, burmistrz Wolbromia Radosław Kuś powołał specjalne komisje. Mieszkańcy otrzymają wsparcie. Osoby, które poniosły straty wskutek zdarzenia mogą zwrócić się o pomoc finansową w formie zasiłku celowego do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu (więcej czytaj tu).

WAŻNE DLA ROLNIKÓW

Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym (kliknij).

Pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa w sprawie zgody (w drodze wyjątku) na zbiór plonów z upraw, przed dokonaniem szacunku szkód (kliknij).

Jak zapewnia Lidia Gądek – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, po rozmowie z dyrektorem wydziału Polityki Społecznej Urzędu Województwa Małopolskiego można potwierdzić start programu pomocy doraźnej w wysokości do 6 tysięcy złotych, która jest udzielana osobom fizycznym ze środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dzień po nawałnicy, do Wolbromia przybył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, aby z burmistrzem Radosławem Kusiem omówić aktualną sytuację

  • Zalane piwnice, połamane gałęzie, uszkodzenia dachów… Strażacy pracowali intensywnie, aby pomagać mieszkańcom w zabezpieczeniu ich mienia i bieżącym usuwaniu szkód. Dwóch druhów zostało nawet niegroźnie rannych podczas działań. Dziękuję za sprawność i ofiarną służbę. Jesteśmy dziś w Wolbromiu, gdzie mieliśmy do czynienia ze szczególną anomalią: intensywnym gradem, połączonym z deszczem i silnym wiatrem. Jesteśmy gotowi do udzielania samorządowi pomocy, jeśli gmina złoży stosowne wnioski do Wydziału Polityki Społecznej MUW Kraków. Spodziewamy się też informacji o uszkodzonych drogach – mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Jak informował dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wolbromiu bryg. Marcin Maciora, do usuwania lokalnego kataklizmu przystąpili ratownicy z 13 zastępów OSP, oraz 3 zespoły jednostki PSP z Wolbromia i 1 z PSP Olkusz. Akcja ratująca dobytek ludzi oraz zapewniająca przejezdność dróg trwała do późnych godzin nocnych. Działania prowadzone były również rankiem następnego dnia. W gminie Wolbrom strażacy interweniowali 45 razy.

Zestawienie interwencji w dniach 8-10 lipca 2024 r. Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych związanych z usuwaniem skutków wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (duże opady deszczu i gradu oraz silny wiatr) w  dniu 8 lipca 2024 r. na terenie Gminy Wolbrom (kliknij).

Radosław Kuś – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom dziękuje wszystkim służbom, szczególnie Państwowej Straży Pożarnej i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz prywatnym osobom, które włączyły się w pomoc poszkodowanym.

Niespotykana siła pogodowej anomalii spowodowała, że zarówno w mediach społecznościowych oraz radio i telewizji zaroiło się od informacji, zdjęć i nagrań miasta objętego żywiołem. Warstwa gradu sięgająca gdzieniegdzie nawet 30 cm sprawiła, że w Wolbromiu zrobiło się biało niczym zimą. Lodowy opad zalegał aż do godzin rannych.

Zdjęcia pochodzące od użytkowników Internetu obrazują skalę tego żywiołu. Oto jedne z nich:

Widok mapy obrazującej lokalizację nawałnicy nad Wolbromiem i okolicą. ( https://www.pogodairadar.pl/)
Skrzyżowanie ul. Mariackiej z ul. Wyzwolenia (autor: Krzysztof Szczepankiewicz)
Tonące w wodzie i gradzie skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury z ul. Nową (autor: Krzysztof Szczepankiewicz).
Gruba warstwa gradu na chodniku ul. Żwirki i Wigury (autor: Pomoc drogowa Piotr Barczyk).
Zimowy widok parkingu b. placu PKS ( fot. Paweł Wilk).
W czasie ulewy, wjazd do Wolbromia od strony Olkusza o godz. 18:09 (fot. Wiesław Biernacki)

https://www.facebook.com/reel/1205816380589414