Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina Wolbrom realizuje Grant nr 1 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Główna treść

Gmina Wolbrom realizuje Grant nr 1 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Gmina Wolbrom realizuje Grant nr 1 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Realizatorami zadania grantowego są szkoły: Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Zespół Szkół w Gołaczewach, Zespół Szkół w Wolbromiu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu. Za otrzymane środki planowany jest zakup urządzeń do realizacji zajęć edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie edukacji zdalnej uczniów szkoły.

Całkowita wartość projektu wynosi 74 917,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i Budżetu Państwa (15%).

Termin zakończenia projektu to 22 sierpnia 2023 r.