Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina Wolbrom realizuje projekt pn. „Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wolbrom”.

Główna treść

Gmina Wolbrom realizuje projekt pn. „Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wolbrom”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 16 osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 i chcą powrócić lub wejść na rynek pracy oraz utrzymać zatrudnienie poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 16 miejsc w Klubie Dziecięcym w Gminie Wolbrom.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na dostępność miejsc świadczenia opieki nad dziećmi, co przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej.
Gmina Wolbrom na utworzenie Klubu Dziecięcego w Załężu otrzymała dotację w wysokości 257.505,23 zł z Europejskiego Funduszu Spójności.

W dniach 29 listopada – 20 grudnia 2019 r. prowadzimy nabór uczestników do projektu

Jeżeli:

  • Twoje dziecko jest w wieku od 12 miesięcy do 3 lat,
  • Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie Gminy Wolbrom,
  • Pragniesz powrócić lub wejść na rynek pracy oraz utrzymać zatrudnienie,

TO IDEALNY MOMENT NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

  • zapewnimy dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do domowych,
  • spacery na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek,
  • naukę poprzez zabawę, czytanie bajek, śpiewnie, taniec
  • zajęcia plastyczne
  • gwarantujemy właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, uwzględniającą indywidualne potrzeby

Wszystkie informację znajdą Państwo w załącznikach.