Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: GMINA WOLBROM WYMIENIA PIECE

Główna treść

GMINA WOLBROM WYMIENIA PIECE

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wolbrom. Już wkrótce z potencjalnymi beneficjentami projektu będziemy podpisywać umowy na wymianę starych pieców węglowych z dotacją. Będzie sposobność wymienić „stare kopciuchy” na nowoczesne urządzenia grzewcze t.j: piece gazowe, piece na biomasę oraz na ekogroszek zgodnie z ekoprojektem.O podpisywaniu umów pracownicy UMiG Wolbrom będą informować telefonicznie lub drogą mailową. Do podpisania umowy będziemy zapraszać Państwa sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem projektu, a także zgodnie z datą wpływu ankiety t.j. wstępnej deklaracji Państwa do udziału w projekcie z podziałem na wybrane przez Państwa paliwo ( określone w ankiecie).
Nadmieniam, że w wyniku przeprowadzonych audytów energetycznych wszyscy Państwo jesteście zobligowani do zapoznania się oceną energetyczną posesji i podpisania stosownego oświadczenia gdzie będzie przeprowadzana inwestycja. Po podpisaniu umowy z Gminą Wolbrom oraz po realizacji inwestycji, będzie przeprowadzona wstępna weryfikacja złożonych dokumentów finansowych (faktur za zakup pieca i instalacji, remontu kotłowni). Po pozytywnym wyniku weryfikacji, a przed przekazaniem dotacji, wszyscy mieszkańcy nieruchomości, zostaną poddani inspekcji w miejscu wykonania inwestycji, mającej na celu sprawdzenie zgodności wykonanych prac z umową. Spełnienie wszystkich warunków określonych w umowie mieszkańca z Gminą Wolbrom skutkować będzie przekazaniem wsparcia finansowego tj. rozliczenie wydatków beneficjenta do przyjętych limitów.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Załączniki do Regulaminu
Umowa o dotacje

Proszę o zapoznanie się z przedmiotowymi załącznikami.

Informacje: pok. 107 UMiG Wolbrom
tel. 32/7065364
tel. 32/7065307
tel. 32/7065349