Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina Wolbrom zabezpieczy 750 tys. złotych na dokumentację budowy IV etapu obwodnicy

Główna treść

Gmina Wolbrom zabezpieczy 750 tys. złotych na dokumentację budowy IV etapu obwodnicy

Z początkiem lutego Burmistrz Adam Zielnik zadeklarował udział finansowy Gminy Wolbrom w wysokości 50% kosztów opracowania dokumentacji koncepcyjnej wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy IV i ostatniego etapu obwodnicy Wolbromia, obejmującego budowę wiaduktu przez tory kolejowe.

Zarząd Województwa Małopolskiego w planie finansowym na 2024 rok zabezpieczył na ten cel kwotę 750 tys. złotych. Niezbędne prace projektowe polegające na opracowaniu wielowariantowej koncepcji wraz z koncepcją programową nowego odcinka drogi, zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej oszacowano na kwotę 1.500.000 zł, a czas niezbędny na to przedsięwzięcie to 24 miesiące.

W celu ogłoszenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przetargu na dokumentację i decyzję środowiskową, niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Gminy Wolbrom na lata 2025-26 brakującej kwoty 750.000 zł.

IV etap obwodnicy Wolbromia (w ciągu DW 794) jest kontynuacją trzech poprzednich etapów obwodnicy trasy DW 783. W 2019 roku powstało łącznie 4 km drogi – ponad kilometrowy odcinek od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej oraz prawie trzykilometrowy odcinek od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej. Oddanie w grudniu 2023 r. kilometrowego odcinka III etapu (odc. od ul. Skalskiej do ul. Szosa Olkuska usprawnił komunikację szczególnie w okolicy skrzyżowania przy przejeździe kolejowym oraz na trasie 783 Olkusz-Miechów. Budowa IV etapu pozwoliłby z kolei odciążyć centrum miasta z ruchu tranzytowego, a za sprawą wiaduktu połączyć dwie części miasta rozdzielone trzytorową linią kolejową.

Poniższa mapka przedstawia koncepcję wariantów przebiegu IV etapu obwodnicy wraz z wiaduktem.