Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wolbromiu ostrzega!

Główna treść

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wolbromiu ostrzega!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że 19 sierpnia na terenie niemal całego kraju mogą przejść burze i burze z gradem. Wydano prognozy ostrzeżeń I stopnia dla 11 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia I stopnia oznacza – że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.