Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gminny Żłobek „Wesołe Pszczółki” od 1 stycznia

Główna treść

Gminny Żłobek „Wesołe Pszczółki” od 1 stycznia

Zgodnie z uchwałą nr LV/635/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Rada Miejska w Wolbromiu, na wniosek Burmistrza Adama Zielnika, postanowiła z dniem 1 stycznia 2019 r. utworzyć nową gminną jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Gminny „Wesołe Pszczółki” oraz nadać jej Statut.Nowa placówka, zapewni opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną dla 30 dzieci w wieku od 20-tego tygodnia życia do 3 lat, w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, w wymiarze do 10 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia dziennego czasu pobytu dziecka za dodatkową opłatą. Utworzenie przez gminę nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci umożliwi powrót do pracy rodzicom, którzy chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.Przypomnijmy. Gminny Żłobek „Wesołe Pszczółki” powstaje na placu przy Przedszkolu Publicznym nr 1 kosztem 1 291 500,00 zł, przy wkładzie własnym 691 500,00 zł.  i dotacji 600 000,00 zł. jaką Gmina Wolbrom otrzymała ze środków budżetu państwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH plus”. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 274 m2. z ciągiem komunikacyjnym, węzłem sanitarnym, kotłownią i dwiema salami o powierzchni ok. 66 m2 każda, zostanie połączony z przedszkolem przewiązką. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace przy elewacji.