Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

Główna treść

„GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Jeżówce i Koło Regionalne „Jeżowiaki” realizowały zadania obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Od września realizowany był na terenie szkoły i miejscowości szkolny projekt „ Godność, wolność, niepodległość”. Wszystkie przedsięwzięcia szkoły w ramach projektu skierowane były do dzieci oddziału przedszkolnego, uczniów klas starszych i mieszkańców wsi.W ramach zajęć z języka polskiego, historii i lekcji wychowawczych przypomniano znane utwory patriotyczne literatury polskiej, sztuki, muzyki. Uczono właściwej postawy wobec symboli narodowych, historii i obowiązku wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju, w czasach ubezwłasnowolnienia narodu oraz jego niezawisłości.Ważnym elementem szkolnego projektu była integracja społeczności lokalnej. Uwrażliwianie na losy człowieka starszego, posiadającego ogromny bagaż doświadczeń historycznych. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie patriotyzmu i postaw patriotycznych. Harmonogram działań:    1. Wystawa prac plastycznych, literatury związanej z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości.    2. Konkurs plastyczny: „Barwy narodowe w mojej klasie” .    3. „Porozmawiajmy o historii”- wspomnienia najstarszych mieszkańców.    4. „Żeby Polska była Polska”- montaż słowno-muzyczny. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.  5. Udział w szkolnych i gminnych uroczystościach związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości.    6. „Mam dla Ciebie flagę”- rozdanie mieszkańcom flag Polski i słodkości.    7. Śladami historii- szkolna wycieczka do Krakowa.    8. Happening pod hasłem ,,DLA WOLNEJ OJCZYZNY’’ skierowany do mieszkańców wsi Jeżówka.
 Realizacja projektu „Godność, wolność, niepodległość” wzbogaciła uczestników o nowe doświadczenia. Wzmocniła poczucie tożsamości narodowej, upowszechniła wiedzę o historii Polski. Projekt przyczynił się również do promocji szkoły w środowisku i integracji międzypokoloniowej. Opiekunowie szkolnego projektu: Agata Wójcik, Mateusz Makowski.

GALERIA ZDJĘĆ: