Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: GREEN WEEK – TYDZIEŃ Z CZYSTYM POWIETRZEM- Zaproszenie na indywidualne konsultacje

Główna treść

GREEN WEEK – TYDZIEŃ Z CZYSTYM POWIETRZEM- Zaproszenie na indywidualne konsultacje

GREEN WEEK – TYDZIEŃ Z CZYSTYM POWIETRZEM we współpracy z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW w Krakowie Panem Mariuszem Sałęgą zaprasza na indywidualne konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom.

1) Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne):

– Program „Czyste Powietrze”,

– Program „Mój Prąd”

– Program „Moje Ciepło”

– Program „JAWOR 2” (czyli środki WFOŚiGW w Krakowie dla

termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne (dotyczy podatników będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych

jednorodzinnych);

2) Finansowanie inwestycji dla rolników:

– Program „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i

towarzyszące magazyny energii,

– Program „Energia dla Wsi” (Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW).

ulga inwestycyjna.

3) Aspekty techniczne i ekonomiczne inwestycji w zakresie inwestycji wOZEoraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Konsultacje indywidualne 07 czerwiec 2023

w godzinach 8:00-16:00

kontakt: 32-70-65-389, pokój 109 UMiG Wolbrom.

Konsultacje skierowane do osób zainteresowanych w/w tematami są bezpłatne! Wystarczy zadzwonić i zarezerwować swoje miejsce – na jednego mieszkańca przewiduje się czas ok 45 minut. Zapraszamy!