Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Grożą surowe kary. Pamiętajmy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania i spalania paliw

Główna treść

Grożą surowe kary. Pamiętajmy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania i spalania paliw

Przypominamy! Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB, to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków.

W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

Do CEEB należy zgłosić każde pojedyncze źródło ciepła w domu, jak np.: piec,• kominek,• kozę,• kuchnię węglową,• kocioł grzewczy,• pompę ciepła,• instalację fotowoltaiczną,• sieć ciepłowniczą.

Jeśli mieszkasz w bloku, deklarację za ciebie i innych mieszkańców złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

W związku z tym właściciel i zarządca nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.

12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

Niedopełnienie obowiązku w terminie określonym w przepisach wiąże się z karą. Grzywna może wynieść 500 zł lub nawet 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Deklaracje można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

naciśnij » złóż deklarację »wypełnij ją i wyślij

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Pobierz deklarację do wypełnienia:

Formularz-A_budynki-mieszkalne (pdf)

Formularz-B_budynki-niemieszkalne (pdf)