Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Grypa ptaków, czy przestrzegasz zasad bioasekuracji?

Główna treść

Grypa ptaków, czy przestrzegasz zasad bioasekuracji?

W zawiązku z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8 u drobiu na terenie naszego kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu prosi o powiadomieniu mieszkańców swoich gmin o konieczności zastosowania właściwej bioasekuracji w hodowlach przydomowych drobiu. Należy przestrzegać zasad ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa powodującego grypę ptaków poprzez:

  • uszczelnienie pomieszczeń inwentarskich uniemożliwiając tym samym dostęp dzikiego ptactwa,
  • karmienie oraz pojenie  drobiu wyłącznie w pomieszczeniach inwentarskich,
  • zabezpieczenie paszy oraz wody przed dostępem ptaków dzikich, 
  • wyłożenie przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich, w których utrzymywany jest drób mat dezynfekcyjnych nasączonych preparatem biobójczym,
  • używaniu przy obsłudze drobiu odzieży oraz obuwia ochronnego,
  • zgłaszaniu  do Inspekcji Weterynaryjnej przypadków zwiększonej ilości padłych ptaków w celu przeprowadzenia badań w kierunku wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu przekazuje ulotkę na temat zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących drób  przed wirusem HPAI.  

Pobierz ulotkę (kliknij)