Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Hala UKS Judo Wolbrom będzie jak nowa

Główna treść

Hala UKS Judo Wolbrom będzie jak nowa

Do końca października b.r. hala UKS Judo Wolbrom nabierze zupełnie nowego wyglądu. Ze ścian znikną paskudne napisy i ubytki tynku. Całość budynku będzie ocieplona, a nowe tynki akrylowe kolorystycznie nawiążą do elewacji sąsiadującego bezpośrednio Domu Kultury. W niedawno przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budowlane Lesława Gila.

Wybrana oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów. Cena ofertowa zamówienia wyniosła 91.376,37 zł brutto i obejmuje gwarancję 5 lat, licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego robót. Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym przedmiotem zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja hali UKS-Judo w Wolbromiu, złożonego przez Gminę Wolbrom reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, są roboty budowlane polegające na termomodernizacji hali UKS-Judo w Wolbromiu. Roboty przewidziane do realizacji obejmują: wykonanie robót rozbiórkowych ścianek, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, wymianę rynien i rur spustowych na rynny i rury z PCV, uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, zakup i montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV, wykonanie daszków o konstrukcji drewnianej nad wejściami, wykonanie pokrycia daszków blachą trapezową powlekaną, ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 10 cm, wykonanie tynku akrylowego na ociepleniu, wykonanie tynków wewnętrznych.
Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, decydującym kryterium oceny ofert była cena i gwarancja. Poszczególne oferty uzyskały następującą ocenę:
Oferta nr 1    „WARIK” Tomasz Warchoł z Trzebini – 77,43 pkt.                                  
Oferta nr 2    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budowlane Lesław Gil z Wolbromia – 100 pkt.
Oferta nr 3    Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Hotelarskich z Lgoty Wolbromskiej – 92,68 pkt.
Oferta nr 4    Zakład Remontowo-Budowlany „JURA” z Wolbromia – 95,80 pkt.

Wiesław Biernacki