Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wolbrom

Główna treść

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wolbrom

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 609), wykonując Uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr III/34/2024 z dn. 27 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wolbrom, Burmistrz zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2024 zatwierdził harmonogram zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Wolbrom.

Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 czerwca 2024 roku (kliknij)

Sołtys to pierwszy szczebel samorządu, przedstawiciel władz gminy, który jest najbliżej mieszkańców sołectw. Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna, ponieważ od sprawnego włodarza zależy rozwój sołectwa. Sołtysi to osoby, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie wioski. Muszą niejednokrotnie wykazywać się dobrą organizacją i cierpliwością oraz posiadać umiejętność słuchania innych. Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego sołectwa.

W głosowaniu na sołtysa i członków rad sołeckich udział biorą mieszkańcy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze i są ujęci w spisie wyborców.

Kadencja sołtysa i rad sołeckich potrwa do 2029 roku.

Burmistrz Radosław Kuś serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców sołectw do czynnego udziału w wyborach sołtysów i rad sołeckich.

Wybory odbywać się będą w terminie od 5 lipca do 15 września zgodnie z poniższym harmonogramem.