Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Herb Wolbromia chronionym znakiem towarowym !

Główna treść

Herb Wolbromia chronionym znakiem towarowym !

Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na znak towarowy graficzny, zgłoszony w dniu 26-01-2017, pod numerem Z.466748, na rzecz GMINY WOLBROM. Chronionym znakiem towarowym stał się tym samym herb Wolbromia (Miasto i Gmina) przedstawiający na półkolistej (renesansowej) tarczy koloru niebieskiego głowę mężczyzny (króla Władysława Łokietka) o barwie cielistej z włosami i wąsami srebrnymi (białymi), w koronie złotej (żółtej).- Po latach zabiegów, starań, przepychanek, walk i podchodów wreszcie uprawomocniła nam się decyzja na świadectwo ochrony – znaku towarowego Gminy Wolbrom – nazwę, herb i barwy. Teraz już nikt bez naszej zgody nie będzie mógł szafować sobie nazwą Gmina Wolbrom, z Łokietkiem w koronie czy naszymi barwami. Nikt nam tego nie zabierze, nie zawłaszczy, nie zachachmęci. Nikt też nie sprzeda i nikt nie będzie na tym zarabiał, nie mówiąc już o wykorzystywaniu naszego herbu w celach politycznych – skomentował z satysfakcją burmistrz Adam Zielnik.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem. Ma on charakter monopolu, a więc przysługuje jedynie jego właścicielowi. W odróżnieniu od innych sposobów ochrony interesów przedsiębiorcy prawem ochronnym na zarejestrowany znak towarowy rządzą proste i przejrzyste zasady. Ich przejrzystość powoduje, że prawo ochronne na znak towarowy jest skutecznym narzędziem obrony w przypadku naruszenia praw do takich oznaczeń i wszelkich sporów sądowych.Również jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole jako znaki towarowe chroniące przed ich bezprawnym wykorzystywaniem. Herb, a także logo (logotyp) służą indywidualizacji jednostki samorządu terytorialnego i przyczyniają się do jej rozpoznawalności.  Bardzo często zdarza się, że osoby trzecie przy tworzeniu np. materiałów reklamowych wykorzystują symbole lokalne jednostki samorządu terytorialnego, które w sposób pozytywny indywidualizują tę jednostkę. Podobnie wykorzystywane są logotypy czy też hasła promocyjne lub slogany reklamowe. W razie bezprawnego wykorzystania lokalnych symboli, np. herbu czy logo, jednostka samorządu terytorialnego może żądać zaniechania bezprawnych naruszeń.  Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego dla przedmiotowego znaku towarowego (Herb Wolbromia – Miasta i Gminy Wolbrom) dla następujących towarów lub usług, ujętych zgodnie z klasyfikacją nicejską w klasie:Numer klasy14: medale, medaliony, breloki, breloczki, breloczki ozdobne do kluczy, emblematy, zegarki, koperty do zegarków, zegary, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, ozdoby do mundurów z metali szlachetnych, statuetki; Numer klasy 16:adresatki, afisze, plakiety, znaczki pocztowe, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, koszulki na dokumenty, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, publikacje o tematyce samorządowej i dokumentujące dzieje życia lokalnej społeczności, czasopisma, gazety i dzienniki o tematyce samorządowej i lokalnej, podręczniki i książki o tematyce samorządowej i dokumentujące dzieje życia lokalnej społeczności, zakładki od książek, fotografie, papier listowy, pudełka kartonowe lub papierowe, zszywki biurowe; Numer klasy 24:sztandary, chorągwie, chorągwie każdego typu, flagi; Numer klasy 25:odzież, obuwie, nakrycia, mundury, kurtki, bluzy, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, rękawiczki, marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki, bezrękawniki, buty, półbuty, paski pantofle, klapki, sandały, getry, czapki, czapki z daszkiem, odzież sportowa, stroje i kostiumy pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, nauszniki, palta, peleryny, skarpetki, żakiety, pasy i paski z materiałów tekstylnych;
Numer klasy 35:
usługi promocji i reklamy, w szczególności regionu, walorów turystycznych, przedsiębiorczości i zasobów personalnych społeczności lokalnej, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badanie opinii publicznej, powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych; Numer klasy 41:usługi edukacyjne, kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, posiedzeń, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw kulturalnych, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wypożyczanie dekoracji, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie tekstów o tematyce edukacyjnej, produkcjafilmów o tematyce edukacyjnej, produkcja programów i audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, planowanie przebiegu przyjęć, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, ustanawiania i wręczania nagród za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i społeczności lokalnej; Numer klasy 45:usługi prawnicze, usługi doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa lokalowego, mieszkaniowego, budowlanego, reprezentowanie interesów prawnych pracowników, opracowywanie przedsięwzięć dotyczących usług w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób i grup społecznych, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne. Znak towarowy na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej http://regservtd.uprp.pl/register/application?number=Z.466748