Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Hotel ma przyszłość

Główna treść

Hotel ma przyszłość

Jest już gotowa ekspertyza budowlana dawnego hotelu robotniczego przy ul. Łukasińskiego wraz z analizą możliwości jego adaptacji pod potrzeby gminy Wolbrom w zakresie budowy mieszkań socjalnych. Budynek nie tylko nadaje się do przebudowy i adaptacji, ale także rozbudowy o jedną kondygnację w technologii szkieletowej.

Widoczne elementy budynku wyglądają dość obskurnie, ale nie ma się co dziwić –nieużytkowany obiekt przez lata niszczał na skutek braku jakiejkolwiek konserwacji i remontów. Jak jednak stwierdzili fachowcy konstrukcja budynku, jego fundamenty i pozostałe elementy, po dokonaniu odpowiednich gruntownych remontów, w tym wymiany wszystkich instalacji,  będą mogły służyć społeczności lokalnej zgodnie z zaplanowanym przez burmistrza przeznaczeniem. Przypomnijmy, że ideą Adama Zielnika jest wygospodarowanie w tym budynku 43 mieszkań, z przeznaczeniem na lokale socjalne i komunalne, w których mogłyby zamieszkać solidne osoby, dające nadzieję na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków lokatorskich. Wykorzystanie potencjału budynku pozwoliłoby w przyszłości wyprowadzić mieszkańców z Rajów, które w większości nie spełniają już współczesnych norm mieszkaniowych.

W związku z pozytywnym wynikiem ekspertyzy Gmina będzie mogła rozważyć zakup obiektu od obecnego właściciela. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie Rada Miejska. Cena wyjściowa zostanie ustalona przez wybranego w przetargu rzeczoznawcę majątkowego, a następnie będzie negocjowana z obecnym właścicielem obiektu.

Burmistrz Adam Zielnik wraz ze skarbniczką Edytą Żuchowicz-Reszką już rozeznali w jaki sposób pozyskać środki na wykup budynku i jego remont. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem Gmina będzie aplikować o preferencyjny kredyt na ten cel w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest również szansa na to, że teren zajmowany obecnie przez docelowo wyburzone budynki przy ul. Łukasińskiego zwane Rajami, zostanie przeznaczony pod inwestycje, a dochód ze sprzedaży tego gruntu zasili kasę gminną.