Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: I edycja „Małopolskie Talenty” w Gminie Wolbrom zakończona

Główna treść

I edycja „Małopolskie Talenty” w Gminie Wolbrom zakończona

Zakończyła się pierwsza edycja projektu „Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”. Udział w niej wzięło 128 uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wolbrom, którzy zgodnie z projektem podnosili umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych: językowych (język angielski), matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno-komunikacyjne)

i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponad przedmiotowych.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczestników projektu odbywały się w sobotę, średnio dwa razy w miesiącu, w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu. Uczestnicy mieli zapewniony dowóz i powrót wraz z opieką. W ramach projektu wyposażono salę w sprzęt komputerowy, projektory, tablice multimedialne, tablice białe, flipcharty, głośniki, magnetofon oraz materiały biurowe. Ponadto każdy uczeń otrzymał nośnik pamięci.
Uczniowie byli podzieleni na etapy edukacyjne: – I etap edukacyjny obejmuje uczniów klas 5-6 szkół podstawowych oraz – II etap edukacyjny, obejmujący uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Każda grupa zajęciowa składała się z ośmiu uczestników. Uczestnik projektu po nabyciu kompetencji, weryfikowanych w oparciu o wybrane efekty uczenia się otrzyma certyfikat zakończenia zajęć.

Na realizację programu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”, Gmina Wolbrom pozyskała kwotę ponad 780 tys. zł. dofinansowania z funduszy UE. Całkowita wartość projektu obejmujące trzy edycje w latach szkolnych: 2019/20, 2020/21 i 2021/22 wynosi 918,3 tys. zł. Decyzją Burmistrza Adama Zielnika projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Obsługi Szkół i jest prowadzony w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Więcej o projekcie czytaj na – http://moos.wolbrom.pl/projekty/malopolskie-talenty/o-projekcie/