Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: I etap rewitalizacji parku prawie gotowy

Główna treść

I etap rewitalizacji parku prawie gotowy

Jak już informowaliśmy, w maju 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zawarł umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”. Firma wykonująca zdanie PHU GAWLIK Paweł Gawlik, kosztem ponad 2 mln złotych zakończyła już zdecydowaną większość zaplanowanych robót.

W ramach zadania I etapu zrewitalizowana została dotychczasowa część parku. Nowością jest tu fontanna posadzkowa, obiekty małej architektury: ławki – 23 sztuk, siedzisko łukowe – 4 szt., hamak – 11 szt. stojak na rowery – 2 szt. zestaw do gry w szachy – 4 szt. stolik piknikowy – 5 szt. kosze na śmieci – 19 szt. alejki z kostki brukowej ścieżka rowerowa asfaltowa, słupy oświetleniowe – 18 szt. oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne. Korzystać można już z dwustanowiskowej toalety automatycznej (płatnej 2 zł.).

Pełny urok zrewitalizowanego parku będzie można podziwiać dopiero wiosną. Panujące jeszcze zimowe warunki uniemożliwiają prowadzenie prac na grząskim podłożu przy porządkowaniu terenów zielonych czy dodatkowych nasadzeniach roślinnością ozdobną. Ponadto, wraz z nastaniem wiosny, zostanie uruchomiona mieniąca się kolorowym światłem fontanna posadzkowa.

Zgodnie z zamysłem Adama Zielnika, realizacja wyczekiwana przez wielu wolbromian inwestycja odbywać się ma w trzech etapach.

Głównym zamierzeniem całości zadania rewitalizacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy.

Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

– wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;

– uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;

– budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;

– budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;

a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=761486172671594&set=pcb.761488402671371