Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: II Międzyszkolny Rajd Jaskiniowców

Główna treść

II Międzyszkolny Rajd Jaskiniowców

31 maja odbył się II Międzyszkolny Rajd Szlakiem Jaskiniowców zorganizowany przez ZS w Dłużcu pod patronatem pani Poseł Lidii Gądek oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom pana Adama Zielnika, w którym uczestniczyło około 100 uczniów. Celem imprezy było poznawanie walorów turystycznych i przyrodniczych naszej „małej ojczyzny”, popularyzacja turystyki pieszej, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży ze szkół naszej gminy. Trasa rajdu wiodła od Zamku w Smoleniu do Stawów w Domaniewicach,  gdzie odbyło się zakończenie,  wręczenie nagród oraz pucharów. W tegorocznym rajdzie udział wzięły szkoły: Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4 z Wolbromia oraz  ZS w Dłużcu. Uczestnicy rajdu podzieleni na dziesięcioosobowe grupy i zaopatrzeni w mapki mieli za zadanie dotrzeć do miejsc kontrolnych na szlaku i wykonać przygotowane zadania. Trasa rajdu obejmowała następujące punkty: Zamek w Smoleniu, Zegarowe Skałki, Biśnik, Grodzisko Pańskie i źródełko w Domaniewicach. W każdym z tych punktów poszczególne grupy otrzymywały znaczek z przyznaną ilością punktów. Na znaczkach tych umieszczone zostały kopie prac przysłanych na konkurs „Projekt plakietki rajdowej”, który w tym roku towarzyszył  II Międzyszkolnemu Rajdowi Szlakiem Jaskiniowców. Zwycięska praca została umieszczona na plakietce, którą otrzymali wszyscy uczestnicy rajdu, dzięki fundatorowi znaczków pani poseł Lidii Gądek. Wszystkie grupy wraz ze swoimi opiekunami stawiły się w wyznaczonych punktach kontrolnych i mimo że czasami skręcały nie w tą ścieżkę, w doskonałych humorach dotarły do mety rajdu, gdzie piekąc na ognisku kiełbaskę, oczekiwały na wyniki rywalizacji międzyszkolnej. Jej poziom  był tak wyrównany, że organizatorzy rajdu musieli zarządzić dogrywkę w walce o drugie miejsce miedzy szkołami Gimnazjum nr 4 a ZS Dłużec. Dodatkowe zadanie polegało na ułożeniu „puzzli”. Z rozsypanych kawałków trzeba było ułożyć herb Wolbromia. „Kto pierwszy ten lepszy”. Bezkonkurencyjne okazały się tutaj dziewczyny z ZS w Dłużcu- Magda i Gabrysia, które wraz ze swoją drużyną wywalczyły dla szkoły II miejsce. A oto wyniki rywalizacji szkół II Międzyszkolnego Rajdu Szlakiem Jaskiniowców:I miejsce –  Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu (grupa p. A. Szczepankiewicz) II miejsce – ZS w Dłużcu (gr. p. A. Głowackiej) III miejsce – Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu (grupa p. A. Adamek) W konkursie na „projekt plakietki rajdowej”:  -zwyciężczynią została Magdalena Kiwior z kl.VI SP w Dłużcu;  -wyróżnienia otrzymali: Karol Kołodziejczyk i Maria Paszkowska uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu. Statuetkę i puchary ufundowane przez pana burmistrza Adama Zielnika w jego imieniu wręczyła pani Bożena Konieczna. Liczba osób i instytucji, które przyczyniły się do organizacji i sprawnego przebiegu rajdu jest długa i wszystkim składamy serdeczne podziękowania, a w szczególności: • panu dyr. Krzysztofowi Szczepankiewiczowi za pomoc organizacyjną, • panu dyr. Waldemarowi Smoterowi i panu dyr. Henrykowi Pasichowi za zainteresowanie i udział uczniów z ich szkół, • pani Beacie Wypasek za opiekę medyczną i nadzorowanie konkurencji „pierwsza pomoc”, Sponsorom: • państwu Wiolettcie i Mirosławowi Pandel „Com 4 you”, • państwu Grażynie i Stanisławowi Porębskim „Wyrób pieczywa”, • panu Edmundowi Barczykowi „Zakład Przetwórstwa Mięsa”,
• nauczycielom, opiekunom grup rajdowych: pani Urszuli Marcinkowskiej, pani Annie Adamek, pani Iwonie Misztal, pani Agnieszce Szczepankiewicz, pani Aleksandrze Głowackiej, pani Urszuli Latacz, pani Renacie Opiłce, które wyruszyły wraz z uczniami na błotnistą po wcześniejszej burzy trasę. • uczniom Gimnazjum w Dłużcu, którzy zaangażowali się w organizację rajdu.

„Jest takie miejsce pomiędzy Smoleniem, Dłużcem i Domaniewicami, gdzie wśród lasów i pól można dojrzeć białe jak śnieg ostańce skalne pełne grot i jaskiń. Miejsce gdzie znajduje się najstarsze stanowisko jaskiniowe neandertalczyka w Polsce, miejsce gdzie z platformy widokowej na Grodzisku Pańskim można zobaczyć otaczające nas wzgórza i dolinki mieniące się feerią barw”. Czy już tam byłeś?
  Organizatorki rajdu: Anna Świerczek-Mól, Agnieszka Koryto, Barbara Rolka

GALERIA ZDJĘĆ: