Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: II Powiatowe Forum Przyrodnicze w SP nr 1 – korespondencja

Główna treść

II Powiatowe Forum Przyrodnicze w SP nr 1 – korespondencja

II Powiatowe Forum Przyrodnicze to spotkanie, które 30 maja zgromadziło w Szkole Podstawowej nr 1 wiele osób czynnie zaangażowanych w działania związane z ochroną naturalnego środowiska i promujących ekologiczne inicjatywy. Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem: „Kwiaty i zioła naszych ogrodów, łąk i pól”. Jego celem było poszerzenie wiedzy na temat znaczenia kwiatów i roślin zielnych w przyrodzie i życiu człowieka oraz integracja szkolnych kół LOP, działających na terenie powiatu olkuskiego.

Przybyłych na spotkanie gości powitała dyrektor Elżbieta Sojka, podkreślając jak ważne dla szkoły i dla lokalnej społeczności są działania ekologiczne, inicjowane głównie przez szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody. Od wielu lat  z pełnym zaangażowaniem prowadzą je panie: Edyta Kołodziej, Barbara Starzyk, Edyta Kuś i Izabela Klimek. To właśnie dzięki licznym inicjatywom na rzecz ochrony przyrody  szkoła otrzymała certyfikat „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej”.

Zaproszenie na tegoroczne Forum Przyrodnicze przyjęły szkoły: SP 1 Olkusz, SP 2 Olkusz, SP 3 Olkusz, SP 10 Olkusz, SP Krzykawa, SP Bukowno, SP Klucze. Przyjechały do nas kilkuosobowe zespoły wraz z opiekunkami. Każda szkoła przedstawiła bardzo ciekawą prezentację multimedialną o walorach leczniczych, kulinarnych, kosmetycznych wybranego gatunku ziół.  Imprezę prowadzili Daria Grzeszczyk i Bartosz Duch, uczniowie klasy 6a, którzy wypadli świetnie w tej roli.

Swoją obecnością zaszczycili nas także: burmistrz Miasta i Gminy Jan Łaksa, wiceburmistrz Katarzyna Posełek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Aneta Perek, wiceprezes Zarządu Okręgowego LOP w Krakowie Tadeusz Stanowski, radny Stanisław Biernacki.

Nasi uczniowie, członkowie szkolnego koła LOP, zaprezentowali ciekawą inscenizację: „W ogrodzie polskim”. Piękna dekoracja, stroje, wspaniała gra aktorska – to wspólne dzieło dzieci, rodziców i nauczycielek – opiekunek  koła LOP. Po przedstawieniu zabrali głos: burmistrz Jan Łaksa, radny Stanisław Biernacki i  wiceprezes Zarządu LOP Tadeusz Stanowski – mówili krótko, chwalili za działania służące ochronie przyrody.

Burmistrz przyniósł dla każdej szkoły drobne upominki, a naszej szkole podarował okazałą donicę z kwiatami.

Na szkolnym korytarzu kolejna atrakcja –  wystawy towarzyszące: stragan „Leki z Bożej apteki”, na którym ustawione były naczynia i kosze z ziołami, zawieszone bukiety świeżych ziół – każdy mógł powąchać, a nawet spróbować. Druga wystawa pod tytułem „Kwiaty wokół nas” prezentowała rozmaite przedmioty użytkowe zdobione w motywy kwiatowe: obrusy, naczynia, obrazy, chusty, sukienki, serwetki itp. Zbiory wzbudziły duże zainteresowanie.

Po obejrzeniu wystaw  goście – uczniowie i dorośli zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Dziękujemy jeszcze raz za przybycie Gości i delegacji ze szkół. Liczymy na spotkanie za rok.

Opiekunowie oraz uczniowie ze szkolnego koła

Ligi Ochrony Przyrody w SP1