Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: III etap obwodnicy Wolbromia coraz bliżej

Główna treść

III etap obwodnicy Wolbromia coraz bliżej

Zabiegi burmistrza Wolbromia Adama Zielnika o jak najszybszą realizację III etapu obwodnicy Wolbromia zostały pozytywnie przyjęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jak informuje Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, został ogłoszony przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji III etapu obwodnicy na odcinku od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa.

Koszt budowy tego odcinka ma wynieść prawie 20 mln zł.

Jak najszybsza budowa III etapu obwodnicy jest nieodzowna. Umożliwi ona wyprowadzenie z miasta znacznej części ruchu tranzytowego, a w szczególności upłynni ruch w rejonie skrzyżowania DW 783 i DW 794 oraz przejazdu kolejowego na ul. Krakowskiej. Serdeczne podziękowania składam więc dla Zarządu Województwa w osobach Panów i Pań Marszałków: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka, Tomasz Urynowicz, Anna Pieczarka, Marta Malec-Lech oraz dla Członka Zarządu Powiatu Olkuskiego, Pana Piotra Gamrota – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Realizacja pierwszego etapu obwodnicy już się zakończyła. Z dniem 10 lipca, kilometrowy odcinek od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej został udostępniony kierowcom. Jak na razie, mogą nim jeździć samochody osobowe i autobusy. Zgodnie z ustawionymi znakami zakazu, tirom nie wolno poruszać się ani po ul. Brzozowskiej, ani przez Brzozówkę. Sytuacja taka potrwa do chwili oddania do użytku II etapu obwodnicy, czyli od ul. Brzozowskiej do drogi 794 w kierunku Krakowa.
Zgodnie z projektem, oba odcinki obwodnicy będą posiadały jezdnię dwupasmową o szerokości 7 m i 4 ronda (ul. Miechowska, ul. Brzozowska, ul. Łukasińskiego oraz ul. Skalska). W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonane będą chodniki, pobocza i lewoskręty na skrzyżowaniach. Trasa zostanie oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie uwzględniono również montaż ekranów akustycznych oraz budowę systemu odwadniającego drogę. Oba etapy są realizowane przy 85 proc. udziale środków unijnych. Wartość robót odcinka I etapu ma kosztować prawie 6,5 mln zł. z kolei 2,7 km odcinek II etapu, to koszt ponad 15 mln zł.
Budowa II etapu opóźnia się ze względu, odkrycie przy realizacji robót ziemnych niezinwentaryzowanego w dokumentacji projektowej kabla średniego napięcia, a także stwierdzenia wyższego, niż wskazano w dokumentacji, poziomu wód gruntowych. Z tego powodu konieczne było wykonanie nowej dokumentacji oraz odcinkowe wzmocnienie nasypu drogi. Planowany termin oddania do użytku II etapu to przełom września i października br.