Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja

Główna treść

Informacja

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu w 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1608).

„Betlejem” Ochronka przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – 10 000,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom

/-/ Adam Zielnik