Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja

Główna treść

Informacja

Informacja Komisji Konkursowej:

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci upośledzonych umysłowo do Ośrodka  Edukacyjno-Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.12.2013 r. o godz. 9.50 w pok. 215 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji
Dominik Świerczek