Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie uruchomienia 5 linii komunikacji gminnej

Główna treść

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie uruchomienia 5 linii komunikacji gminnej

Uprzejmie informuję, że w pierwszej połowie stycznia 2022 roku, na terenie Gminy Wolbrom, planowane jest uruchomienie 5 nowych linii komunikacyjnych, w miejsce dotychczasowych 3 linii, na których Operator (Przewoźnik) będzie świadczył usługi do 31 grudnia 2022 roku. Realizacja zadania odbywa się przy wsparciu z państwowego funduszu celowego, jakim jest Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz przy wykorzystaniu środków własnych Organizatora (Gminy Wolbrom).

Dokładna data uruchomienia kursów oraz rozkłady jazdy, zostaną opublikowane po rozstrzygnięciu postępowania, które ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty i po podpisaniu umowy z Operatorem.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wolbrom

(-) Adam Zielnik

Informacja Burmistrza MiG Wolbrom (pdf)

Projekt utworzenia 5 linii komunikacji gminnej (pdf)