Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM z dnia 15 września 2021 r. Wazne dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych!

Główna treść

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM z dnia 15 września 2021 r. Wazne dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych!

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM z dnia 15 września 2021 r.

Informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

  • o przystąpieniu przez Gminę Wolbrom do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie wyznaczam termin do dnia 16 listopada 2021 r. na: 

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia; 
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 z późn.zm.), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.