Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych

Główna treść

Informacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych pragnie poinformować, iż w życie weszły nowe regulacje prawne w zakresie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadza szereg nowych rozwiązań, a najważniejsze zmiany dotyczą:
– świadczeń pieniężnych;- pomocy pieniężnej okresowej;- nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej;- rozszerzenia okresu podlegania represjom politycznym, dot. nowej definicji pojęcia osoba represjonowana;- nowego usytuowania wojewódzkich rad konsultacyjnych;- zasad uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu praw do emerytury lub renty.
  W załączeniu przedstawiamy dokument, w którym szerzej opisane zostały powyższe zagadnienia.

Otwórz załącznik