Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja dla właścicieli lasów w Strzegowej

Główna treść

Informacja dla właścicieli lasów w Strzegowej

Przypominamy, iż w związku z realizacją zadania pt: „Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres 01.01.2024- 31.12.2033r.” powiadamiamy właścicieli lasów, że od 15.02.2023 będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. zo.o.

Dokładny termin wykonywania prac uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu miasta do publicznego wglądu w Referacie Ochrony Środowiska pok. 207.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni, w późniejszym terminie. Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębie ewidencyjnym:

Nr obr. ewid. 0020.

Nazwa obr. ewid. Strzegowa.

Pow. użytków Ls w ha 100,3664.