Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja komisji konkursowej

Główna treść

Informacja komisji konkursowej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna, wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2014 r. o godz. 9.00 w pok. 108 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.