Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Główna treść

Informacja Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Informacja

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na:

Powierzenie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego dowozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego w 2024 r.

informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2023 r. o godz. 1300 w pok. 220 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.

Przewodniczący komisji

/-/ Renata Wach/-/