Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja komisji konkursowej

Główna treść

Informacja komisji konkursowej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w:

  1. realizacji zadania w zakresie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dziecii młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu w roku 2015;
  2. realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2015 r. o godz. 1200 w pok. 215 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.