Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Główna treść

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, celem zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom zostają zawieszone dyżury specjalistów w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie i Punkcie Konsultacyjnym ds Uzależnień.

W obecnej sytuacji MOPS Wolbrom proponuje osobom uwikłanym w mechanizm przemocy i problem alkoholowy pomoc w trybie zdalnym za pomocą rozmów telefonicznych i komunikacji elektronicznej.
Jeśli zachodzi potrzeba kontaktu ze specjalistą (psycholog, prawnik, specjalista terapii uzależnień) zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami MOPS Wolbrom – 32/6441075, którzy udzielą szczegółowych informacji.