Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja MOOS!

Główna treść

Informacja MOOS!

Szanowni Rodzice, w związku z pracą przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom w okresie wakacyjnym informuję, że placówki te będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS, według załączonego Harmonogramu dyżurów. Z uwagi na powyższe, prosimy o przekazywanie do placówki wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny, ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki Państwa dziecku.

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom. Jednostki dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do jednostek objętych przerwą wakacyjną. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym ilość dzieci, które możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc w danej placówce, będzie możliwość skorzystania z dostępnych miejsc w innym przedszkolu dysponującym wolnymi miejscami.

W załączeniu Harmonogram dyżurów placówek prowadzonych przez Gminę Wolbrom (zał. nr 1) oraz Karta zgłoszenia dziecka (zał. nr 2).

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. Proszę zatem w szczegółowych sprawach dotyczących uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacji kontaktować się z dyrektorami Zespołów Szkół lub Zespołów Szkolno – Przedszkolnych, w których funkcjonują przedszkola.

Telefony kontaktowe do sekretariatów:

  • Przedszkole Publiczne Nr 1: tel. 32 6441069
  • Przedszkole Publiczne Nr 2: tel. 32 6464710
  • Przedszkole Publiczne w Kąpielach Wielkich: tel. 32 6447004
  • Przedszkole Publiczne w Łobzowie: tel. 32 6441060
  • Przedszkole Publiczne w Gołaczewach: tel. 32 6465646
  • Przedszkole Publiczne w Zarzeczu: tel. 32 6465185

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2