Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o nie udzieleniu dotacji

Główna treść

Informacja o nie udzieleniu dotacji

Informacja o nie udzieleniu dotacji klubom sportowym na realizację zadania pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.)

  1. Klub Sportowy Wolbrom Team.