Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o nie udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

Główna treść

Informacja o nie udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.)

  1. Stowarzyszenie Activ Sport.