Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Główna treść

Informacja o realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” przedstawiamy Państwu w piśmie poniżej pakiet aktualnych informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych

Pismo, które napłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom w dn. 26.10.2020r.

Dokument pdf (kliknij)

Projekt „EKOPARTNERZY  NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W projekcie wraz z Gminą Wolbrom uczestniczy 35 partnerów. Liderem w/w projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie.