Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o realizowanym projekcie Nowy Start III dla osób z Małopolski

Główna treść

Informacja o realizowanym projekcie Nowy Start III dla osób z Małopolski

„NOWY START III” – jest to projekt skierowany dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które:

  • Utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika do 6 miesięcy,
  • Są w okresie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • Otrzymały informację od pracodawcy o nieprzedłużeniu stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony,
  • Odchodzących z rolnictwa

Aktualnie realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, finansowanie studiów podyplomowych

Staż:

-przekwalifikowanie zawodowe,

-organizowany okres od 3 do 6 miesięcy

-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie:

-przekwalifikowanie/uzupełnienie kwalifikacji

-finansowanie do kwoty 3250 zł

-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Studia podyplomowe

Zachęcamy do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektów na stronie https://cbmz.pl/842-nowy-start-iii oraz kontaktu z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.