Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o szkoleniu

Główna treść

Informacja o szkoleniu

Burmistrz MiG Wolbrom informuje, że w dniach 20-21 października 2015r. w godz.9.00 – 16.00, w sali OC Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom odbędzie się szkolenie pn. „Warsztaty od pomysłu do wniosku”, dotyczące sposobów pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na działalność statutową stowarzyszeń. Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy praktycznej z zakresu realizacji zadań publicznych.

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, których prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października  2015 r. w p. 108 Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Kłys – trener kluczowy ROEFS Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa, Oświęcim i Opole, akredytowany w Krajowym Ośrodku Szkoleniowym EFS, doradca i trener specjalistyczny z zakresu PZP oraz pomocy publicznej ROEFS Bielsko-Biała, Częstochowa, Oświęcim.