Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o terminie otwarcia ofert dotyczących dowozu dzieci do OREW

Główna treść

Informacja o terminie otwarcia ofert dotyczących dowozu dzieci do OREW

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na:

Powierzenie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego dowozu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego w 2023 r.

informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2022 r. o godz. 1510 w pok. 220 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.

Przewodniczący komisji

/-/ Waldemar Kolanko/-/