Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI KLUBOM SPORTOWYM

Główna treść

INFORMACJA O UDZIELENIU DOTACJI KLUBOM SPORTOWYM

Informacja o udzieleniu dotacji klubom sportowym na realizację zadania pn. „Wspieranie sportu w Gminie Wolbrom” w 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.)

  1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Gołaczewach – 15 000,00 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy JUDO WOLBROM – 50 000,00 zł
  3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Wierzchowisku – 14 000,00 zł
  4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Jura” – 4000,00 zł
  5. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Hetman” Dłużec – 10 000,00 zł
  6. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Strumyk” Zarzecze – 15 000,00 zł
  7. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Łobzów – 20 000,00 zł
  8. Wolbromski Klub Sportowy „Przebój” Wolbrom – 150 000,00 zł
  9. Uczniowski Klub Sportowy „Diana” – 9600,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
/-/ Adam Zielnik