Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu dotacji klubom sportowym

Główna treść

Informacja o udzieleniu dotacji klubom sportowym

Informacja o udzieleniu dotacji klubom sportowym na realizację zadania pn. „Wspieranie sportu w Gminie Wolbrom” w 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.)

  1. Uczniowski Klub Sportowy JUDO WOLBROM – 50 000,00 zł
  2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Wierzchowisku – 15 000,00 zł
  3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Jura” – 4000,00 zł
  4. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Hetman” Dłużec – 10 000,00 zł
  5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Strumyk” Zarzecze – 20 000,00 zł
  6. Wolbromski Klub Sportowy „Przebój” Wolbrom – 140 000,00 zł
  7. Uczniowski Klub Sportowy „Diana” – 10 000,00 zł
  8. Uczniowski Klub Sportowy „kocham siatkówkę” – 1500,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
/-/Adam Zielnik