Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez prowadzenie profesjonalnych zajęć fitness dla mieszkańców

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez prowadzenie profesjonalnych zajęć fitness dla mieszkańców Gminy Wolbrom na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 z późn. zm.)

  1. Stowarzyszenie Źródła Szreniawy dla Rozwoju Wsi Wierzchowisko – 8 000,00 zł.