Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym” w 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.)

  1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO WOLBROM – 100 000,00 zł
  2. WOLBROMSKA AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODZI PRZEBOJEM – 50 000,00 zł
  3. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ACTUS ANIMI W WOLBROMIU – 30 000,00 zł
  4. KLUB SPORTOWY WOLBROM TEAM – 25 000,00 zł