Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

pn. realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492)

  1. „Betlejem” Ochronka przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – 15 000,00 zł.