Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2237 z późn. zm.)


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO WOLBROM – 106 000,00 zł
STOWARZYSZENIE WOLBROMSKA AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODZI PRZEBOJEM – 45 000,00 zł
JURAJSKI KLUB OYAMA KARATE – 30 000,00 zł
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ACTUS ANIMI W WOLBROMIU – 19 151,20 zł
KLUB SPORTOWY WOLBROM TEAM – 25 000,00 zł