Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2020 r. pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365)

  1. Stowarzyszenie Wolbromska Akademia Piłkarska „Młodzi Przebojem” – 40 000,00
  2. Jurajski Klub Sportowy Oyama Karate – 29 000,00
  3. Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom – 30 000,00
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi w Wolbromiu – 20 000,00
  5. Klub Sportowy Wolbrom Team – 20 000,00