Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm)

  1. Stowarzyszenie Wolbromska Akademia Piłkarska „Młodzi Przebojem” – 30 000,00 zł.
  2. Jurajski Klub Sportowy Oyama Karate – 20 000,00 zł.
  3. Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom – 20 000,00 zł.
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi w Wolbromiu – 10 000,00 zł.