Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o zakończeniu zbiórki publicznej

Główna treść

Informacja o zakończeniu zbiórki publicznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, w terminie od 23.06.2014 roku do 28.11.2014 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na podstawie decyzji nr WOO.5311.2.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Wolbromiu z dnia 05.06.2014 roku z przeznaczeniem zebranych środków na: poprawę warunków rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 6 450,00 zł  (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 00/100) w tym:
– do skarbony stacjonarnej umieszczonej na terenie Domu Kultury w Wolbromiu przy ul. Leśnej 2 w kwocie 40,00 zł (słownie: czterdzieści zł 00/100);
– ze sprzedaży cegiełek wartościowych w kwocie 6 410,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dziesięć zł 00/100).

Środki finansowe pozyskane przez PSOUU Koło w Wolbromiu w ramach w/w przeprowadzonej zbiórki zostaną przeznaczone na poprawę warunków rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w Wolbromiu oraz Kierownik WTZ w imieniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej składają serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom.