Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o złożeniu oferty

Główna treść

Informacja o złożeniu oferty

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 18 sierpnia 2015 roku na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Plik do pobrania: Oferta-realizacji-zadania-Strumyk-Zarzecze.pdf