Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w sprawie ochronnych szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie

Główna treść

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w sprawie ochronnych szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie

W związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu przypomina, że szczepienia ochronne zwierząt towarzyszących są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wścieklizną. Zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt psy powyżej 3-go miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.   Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-go miesiąca tycia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe z punktu widzenia prawa, natomiast jest zalecane z uwagi na tryb życia kotów oraz niekontrolowane ich kontakty z innymi zwierzętami.   Zgodnie z art. 85 ust. 1a ww. Ustawy „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (…) podlega karze grzywny”. Mandat karny nałożony z tego tytułu może wynosić od 50 do 500 zł za każdego niezaszczepionego psa.  
  Szczepienia przeciwko wściekliźnie są wykonywane całorocznie we wszystkich zakładach leczniczych dla zwierząt oraz podczas organizowanych akcji szczepień w niektórych miejscowościach.