Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Urzędu Skarbowego

Główna treść

Informacja Urzędu Skarbowego

Od 1 stycznia 2015 r. kolejne grupy podmiotów, wymienione w § 4 w/w rozporządzenia będą musiały rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej – niezależnie od uzyskanego obrotu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o przepisach rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz.1544).

Do podatników, którzy obowiązkowo muszą posiadać kasy rejestrujące, dołączają m.in. podatnicy świadczący usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, wulkanizacji, wymiany opon, badań i przeglądów technicznych pojazdów, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, doradztwa podatkowego, gastronomiczne i kateringowe, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawne (z wyłączeniem notariuszy) oraz  sprzedaży perfum i wód toaletowych.

Naczelnik US w Olkuszu