Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Urzędu Skarbowego

Główna treść

Informacja Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Jednakże podatnicy, którzy ponieśli wydatki w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. będą mieli prawo do złożenia wniosku VZM-1 i ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem terminów określonych w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304).

Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych udokumentowanych fakturą VAT wystawioną w okresie:

od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Po dniu 31 grudnia 2018 r. prawo do złożenia wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych (VZM-1) definitywnie wygaśnie.

US Olkusz